KLASTR je zájmové sdružení právnických, fyzických podnikajících osob, měst a obcí, vzdělávacích institucí a sdružení. Sdružených za účelem podpory výzkumu, vývoje a inovací mezi svými členy a tím posílení spolupráce mezi malými a středními podniky, institucemi zabývajícími se výzkumem a vývojem, a dalšími podpůrnými organizacemi. Kromě toho, za účelem poskytování služeb souvisejících se školením v oblasti přenosu odborných znalostí k rozvoji účinnějších produktů / procesů / služeb v oblasti kovovýroby, strojírenství.

Důvody založení našeho klastru byl nedostatek kvalifikované pracovní síly, chybějící výzkumné a vývojové zázemí, potřeba odpovídající vyjednávací pozice při nákupu služeb a produktů, a účinné prosazování zájmů odvětví.


Aktivity klastru směřují do 4 prioritních oblastí:

  • vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů,
  • výzkum a vývoj,
  • společný nákup produktů a služeb,
  • prezentace a propagace klastru- marketing a PR členů.

Naše cíle:

  • Začlenit menší a stabilní společnosti, které pracují a již také spolupracují v oblasti kovovýroby.
  • Užší spolupráce
  • Podpora inovací
  • Růst společností, počtu zaměstnanců, zvýšení konkurenceschopnosti a exportních schopností propojených firem, podnikatelů a institucí.

Zúčastněné společnosti si navzájem konkurují, ale současně jsou nuceny řešit řadu obdobných problémů (vzdělávání zaměstnanců, přístup ke stejným dodavatelům, spolupráce s výzkumnými a vývojovými kapacitami, nedostatečné zdroje na výzkum, marketing apod.).

Díky spolupráci v těchto oblastech mohou řadu svých omezení překonat a získat konkurenční výhodu, která se těžko napodobuje. Vytvoření společné vize, společných projektů.

Certifikace

Začala probíhat práce na certifikaci našich členů, se zaměřením na ISO 9001, ČSN EN ISO 3834-2, EN 1090, ECX3