Evropský sbor solidarity

O nás | European Youth Portal

Název projektu: Čtení pro budoucí generaci
Registrační číslo projektu: 2021-2-CZ01-ESC30-SOL-000039648
Jméno žadatele: Havířovsko-karvinský kovo klastr, z.s.
Termín realizace: 1. pol 2022

Projekt je spolufinancován Evropskou unií

Popis projektu:  

Hlavním cílem je změna přístupu mladé generace ke čtení a ideální je začít již v předškolním věku. Toho se snažíme dosáhnout, za pomocí skupinky mladých lidí, kterým není lhostejný budou vývoj nejmladší generace. Pro Mateřskou školu Ostrava, Lechowiczova 8 vybudujeme příjemné venkovní posezení, kde si děti užívat čtení plnými doušky. Samotné děti budou zapojení do grafického vzhledu posezení.

Výstupy projektu směřují zejména do těchto oblastí:

 • Základy čtenářské gramotnosti děti předškolního věku.
 • Zlepšení technické gramotnosti  děti předškolního věku a zvýšení zájmu o techniku.
 • Nabídnout mladým lidem příležitost poskytovat pomoc potřebným.
 • Příležitost získat nové  dovednosti a pracovní zkušenosti mladých lidí.
 • Zlepšení digitálních kompetencí realizačního týmu.
 • Zvýšení povědomí o moderním Průmyslu 4.0 a digitalizaci výrobních technologií i pro malé firmy.
 • Zpřístupnit výrobní data posezení i pro jiné organizace.

 

Dotace z rozpočtu města Havířova 2020

V roce 2020 se nám podařilo obdržet dotaci z rozpočtu města Havířova, konkrétně na zvýšení zájmu žáků ZŠ o technické obory, což je také jedním z našich cílů a zájmů, spolu s posílením motivace u žáků a vytváření předpokladů pro přípravu dostatečného počtu kvalifikovaných odborníků v těchto oborech.

logo_horizontalni_barevne_normalni

 

Havířovsko-karvinský kovo klastr, z.s. se zúčastnil níže uvedeného dotačního programu:

logo

Dotace z rozpočtu města Havířova

Podpora související s činností v roce 2019, konkrétně na „Zvýšení zájmu žáků ZŠ o technické obory“

logo_horizontalni_barevne_normalni

 

OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

logo-eu-a-op-pik

Název projektu: Rozvoj Havířovsko-karvinského kovo klastru
Registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/17_149/0011840
Jméno žadatele: Havířovsko-karvinský kovo klastr, z.s.
Termín realizace: 1. 8. 2018 – 30. 9. 2021

Projekt je spolufinancován Evropskou unií OP Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost

Popis projektu:  

Projekt řeší zvýšení konkurenceschopnosti, vývoj výroby ocel. konstrukcí (OK), zjednodušení procesů a postupů výroby, automatizace výroby. Projekt dále řeší nedostatek kvalifikovaných pracovníků a nízký zájem o tyto obory mezi studenty.

Předmětem projektu je rozvoj klastrové organizace a naplnění poslání klastru.

Výstupy projektu směřují zejména do těchto oblastí:

 • vzdělávání mladých učňů – noví zaměstnanci
 • zkvalitnění pracovní síly
 • úzká spolupráce SME (small and medium enterprisers) v rámci klastru
 • rozvoj a růst SME, díky výzkumným projektům

 

OP Zaměstnanost

zamestnanost

Název projektu: Vzdělávání a rozvoj Havířovsko-karvinský kovo klastr, z.s.
Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010899
Jméno žadatele: Havířovsko-karvinský kovo klastr, z.s.
Doba realizace projektu: 2020-2022

 

Náš klastr se zapojil do výzvy č. 110 Vzdělávání – společná cesta k rozvoji! Cílem projektu je zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovní členských firem Havířovsko-karvinského kovo klastru. Vzdělávání a rozvoj členských firem chápeme jako neustálý proces, kterým se v rámci klastru a projektu budeme zabývat.

 

Obsahem projektu je vzdělávání zaměstnanců našich členských organizací v těchto oblastech:

– obecné IT dovednosti

– měkké a manažerské dovednosti

– jazykové vzdělávání

– technické a jiné odborné vzdělávání

 

Projekt je spolufinancován z Operačního programu Zaměstnanost (Evropský sociální fond). Více informací lze nalézt na internetových stránkách řídícího orgánu www.esfcr.cz.

 

OP Zaměstnanost – VZDĚLÁVACÍ INSTITUT KOVO-PRŮMYSL 4.0

eu-mmr

Projekt
VZDĚLÁVACÍ INSTITUT KOVO-PRŮMYSL 4.0
je spolufinancován Evropskou unií.
Cílem projektu je zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání.

Havířovsko-karvinský kovo klastr, z.s.
Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0010530
Celkové způsobilé výdaje: 17 890 238,28 Kč
Předmětem projektu je rekonstrukce části objektu na vzdělávací institut kovoprůmysl
4.0 včetně pořízení přístrojového vybavení učeben/dílen a vybavení školící
místnosti pro praktické vzdělávání. V rámci projektu bude také zajištěna
bezbariérovost prostor institutu.