OP Zaměstnanost

logo

 zamestnanost

 

Název projektu: Vzdělávání a rozvoj Havířovsko-karvinský kovo klastr, z.s.
Registrační číslo projektu: CZ.03.1.52/0.0/0.0/19_110/0010899
Jméno žadatele: Havířovsko-karvinský kovo klastr, z.s.
Doba realizace projektu: 2020-2022

 

Náš klastr se zapojil do výzvy č. 110 Vzdělávání – společná cesta k rozvoji! Cílem projektu je zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovní členských firem Havířovsko-karvinského kovo klastru. Vzdělávání a rozvoj členských firem chápeme jako neustálý proces, kterým se v rámci klastru a projektu budeme zabývat.

 

Obsahem projektu je vzdělávání zaměstnanců našich členských organizací v těchto oblastech:

– obecné IT dovednosti

– měkké a manažerské dovednosti

– jazykové vzdělávání

– technické a jiné odborné vzdělávání

 

Projekt je spolufinancován z Operačního programu Zaměstnanost (Evropský sociální fond). Více informací lze nalézt na internetových stránkách řídícího orgánu www.esfcr.cz.