VZDĚLÁVACÍ INSTITUT KOVO-PRŮMYSL 4.0

logo-eu_iropmmr_vodorovne

 

 

 

 

VZDĚLÁVACÍ INSTITUT KOVO-PRŮMYSL 4.0

je spolufinancován Evropskou unií.
Cílem projektu je zvýšení kvality a dostupnosti infrastruktury pro zájmové, neformální a celoživotní vzdělávání.

Havířovsko-karvinský kovo klastr, z.s.
Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_066/0010530
Celkové způsobilé výdaje: 17 890 238,28 Kč
Předmětem projektu je rekonstrukce části objektu na vzdělávací institut kovoprůmysl 4.0 včetně
pořízení přístrojového vybavení učeben/dílen a vybavení školící místnosti pro praktické vzdělávání.

V rámci projektu bude také zajištěna bezbariérovost prostor institutu.