Klastr je označení pro sdružení vzájemně spolupracujících právnických a fyzických osob v daném odvětví, sdružených za účelem podpory výzkumu a vývoje svých členů. Toto uskupení tak napomáhá posílit regionální spolupráci mezi malými a středními podniky, institucemi zabývajícími se výzkumem a vývojem a dalšími podpůrnými organizacemi. Mimo jiné poskytuje svým členům možnosti dalšího vzdělávání, které zužitkují k dalšímu rozvoji inovativních procesů, produktů a služeb v oblasti kovovýroby a strojírenství.

Důvody založení našeho klastru byly: Nedostatek kvalifikované pracovní síly, nízká podpora výzkumu a vývoje, potřeba odpovídající vyjednávací pozice při nákupu služeb a produktů a účinné prosazování zájmů o odvětví.


 

Aktivity klastru směřují do 4 prioritních oblastí:

 • Vzdělávání a rozvoj lidských zdrojů,
 • Výzkum a vývoj,
 • Společný nákup produktů a služeb,
 • Prezentace a propagace klastru

Naše cíle:

 • Začlenění menších stabilních společností
  z oblasti kovovýroby.
 • Užší spolupráce
 • Inovativnost
 • Růst společností
 • Konkurenceschopnost
 • Podpora exportu

Ačkoli si přidružené společnosti navzájem konkurují, řeší také řadu obdobných problémů (vzdělávání zaměstnanců, přístup ke stejným dodavatelům, spolupráce s výzkumnými a vývojovými centry, nedostatečné zdroje pro vývoj a výzkum, marketing apod.).

Díky spolupráci mohou v těchto otázkách postupovat jednotně a získat tak konkurenční výhodu, která se těžko napodobuje.

Vytvoření společné vize, společných projektů.

Certifikace

Začala probíhat práce na certifikaci našich členů, se zaměřením na ISO 9001, ČSN EN ISO 3834-2, EN 1090, ECX3