Archiv pro měsíc: Srpen 2017

  Název projektu:                       Rozvoj kovo klastru Registrační číslo:                    CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_060/0005890 Doba realizace projektu:          1. února 2017 – 31. ledna 2020   Náš klastr se zapojil do výzvy č. 060 Vzdělávání – společná cesta k rozvoji! Cílem projektu je zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovní členských firem Havířovsko-karvinského kovo klastru. Vzdělávání a rozvoj členských firem chápeme […]

Svařování je proces, který slouží k vytvoření trvalého nerozebíratelného spoje dvou a více součástí. Obecně jde o vytvoření takových termodynamických podmínek, při kterých je umožněn vznik meziatomových vazeb. Tato nerozebíratelná spojení obdobného složení, jako má základní materiál, vznikají působením tepla, respektive tlaku a za případného použití přídavného materiálu. Svařování za působení tepla, jinak také tavné svařování, […]