Archiv pro rubriku: Semináře

Začátek 23.9.2021, 14h, Beskýdek, Visalaje. Dne 23.9.2021 bude náplní semináře přednáška na téma Skladové hospodářství a Systémy evidence majetku. Dne 24.9.2021 od 9h budou náplní semináře 3D kreslící programy: Solidworks, AutoCAD, Inventor, SolidEdge, Siemens NX, apod., Ukázky a popis základních rozdílů, Diskuze o vhodnosti pro danou firmu, poměr ceny a přínosu pro firmu. Vystoupení předsednictva klastru s […]

Začátek semináře 9h dne 30.7.2021, Beskýdek, Visalaje. Seminář bude na téma Novinky v oblasti svařování ocelových konstrukcí: Kondenzátorové svařování svorníků, šroubů a matic, …, Požadavky na jakost svaru při tavném svařování kovových materiálů dle ČSN EN ISO 3834-1 a ČSN EN ISO 3834-2, Novinky pro IWT A IWE, dozor při svařování, Nové materiály pro svařování ocelových konstrukcí.

Členové Havířovsko-karvinského kovo klastru se 23.6.2021 zúčastnili mezinárodní konference v rámci projektu “Poradenské a informační centrum ČR-PL (PIC)“ podpora přeshraničního podnikání, reg. číslo: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_010/0002514, které má za úkol propojovat aktivity českých a polských firem, prohlubovat povědomí o podnikaní v zahraniční a pokusit o navázaní spolupráce nejen s účastnícími se firmami, ale také veřejným a sektorem. […]

Začátek 1.7.2021, 14h, Beskýdek, Visalaje. V první části semináře, dne 1.7.2021, bude představená firma Aspalatos s.r.o. V další části bude přednáška na téma Úklid firmy a dílny: Úklidové pomůcky, Postupy úklidu, Prostředky na správné povrchy a druhy znečištění, Úklid průmyslových ploch, Úklid staveniště, Harmonogramy úklidu, Kontrola kvality úklidu. Druhý den, 2.7.2021 od 9h bude seminář […]

Havířovsko-karvinský kovoklastr, se jako jeden z členů, zapojen do programu POHO2030, který se zabývá obnovou pohornické krajiny Moravskoslezském kraji. V rámci spolupráce s POHO2030 jsme se zúčastnili Workshopu 3C, jehož cílem je navázaní kontaktů s dalším zapojenými firmami a organizacemi a výstupem jsou návrhy dílčích projektů, jenž povedou k zpřístupnění, využívaní a zatraktivnění pohornické krajiny […]

Začátek semináře 9h dne 18.6.2021, Beskýdek, Visalaje. Seminář bude na téma CNC svařování a řezání: Automatizace svařování a přípravy svařování, Plasma, laser v oblasti svařování a dělení materiálů, Bezpečnost při dělení materiálů, Více osé robotické svařování, Zařízení pro mechanizované svařování, Kvalita, opakovatelnost, stálost výroby.

Začátek 31.5.2021, 14h, Beskýdek, Visalaje. V první části semináře, dne 31.5.2021, bude představená firma PECA KOVO s.r.o., V další části bude přednáška na téma Štíhlá výroba: Principy, metody a nástroje, Řízení jakosti a kvality, Logistika, Administrativa, Ztráty, Standardizace. Dne 1.6.2021 od 9h bude seminář pokračovat na téma Stres na pracovišti a mezilidské vztahy: Legislativa, Strach ze […]