Archiv pro rubriku: Naše projekty

Název projektu: Stáže a praxe studentů s CNC technologiemi a Průmysl 4.0. Dotační program: Program na podporu stáží žáků a studentů ve firmách 2022 Kód dotačního programu: RR/11/2022 Doba realizace projektu: 1. července 2022 – 30. června 2023 Náš klastr se zapojil do výzvy a podpořil studenty střední a vysoké školy v získávaní nových technických znalosti […]

        Název projektu: Čtení pro budoucí generaci Registrační číslo: 2021-2-CZ01-ESC30-SOL-000039648 Doba realizace projektu: 1. ledna 2022 – 30. června 2022 Náš klastr se zapojil do výzvy Evropského sboru solidarity, který umožňuje mladým lidem získat cenné zkušenosti, v našem případě na vytvoření posezení u knihovničky pro MŠ Lechowiczova, která bude podporovat čtení malých dětí […]

Společně s Krajskou hospodářskou komorou Moravskoslezského kraje – partner poradenské sítě pro podnikatele ENTERPRISE EUROPE NETWORK organizujeme zahraniční podnikatelskou misi do Srbska, která se uskuteční ve dnech 8. – 9. února 2018 a je určena zejména firmám z oblasti kovoprůmyslu, kovoobrábění, strojírenství, hutnictví a dalších oborů, které mají zájem navázat spolupráci se zahraničními partnery. Pro účastníky mise je připraven zajímavý program, […]

Na základě dlouhodobých kontaktů bylo podepsáno memorandum o spolupráci se srbským klastrem Vojvodina Metal Cluster. Memorandum podepsal manager VMC Zoran Pekez a za nás předseda Milan Kasl. Cílem tohoto memoranda je pokračovat ve výměně informací pro rozvoj průmyslu, posilnění spolupráce, společné vystavování na mezinárodních veletrzích a v neposlední řadě začátek kontaktů a spolupráce členů obou […]

  Název projektu:                       Rozvoj kovo klastru Registrační číslo:                    CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_060/0005890 Doba realizace projektu:          1. února 2017 – 31. ledna 2020   Náš klastr se zapojil do výzvy č. 060 Vzdělávání – společná cesta k rozvoji! Cílem projektu je zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovní členských firem Havířovsko-karvinského kovo klastru. Vzdělávání a rozvoj členských firem chápeme […]

Svařování je proces, který slouží k vytvoření trvalého nerozebíratelného spoje dvou a více součástí. Obecně jde o vytvoření takových termodynamických podmínek, při kterých je umožněn vznik meziatomových vazeb. Tato nerozebíratelná spojení obdobného složení, jako má základní materiál, vznikají působením tepla, respektive tlaku a za případného použití přídavného materiálu. Svařování za působení tepla, jinak také tavné svařování, […]

Stali jsme se žadateli přes INTEGROVANÝ REGIONÁLNÍ OPERAČNÍ PROGRAM dotace na vznik vzdělávacího institutu Kovo-průmysl 4.0 Byli jsme také zmíněni paní ministryní z MMR v článku: http://www.strukturalni-fondy.cz/cs/Microsites/IROP/Novinky/Velky-zajem-o-podporu-vzdelavani-v-IROP,-nejaktivnejsi-jsou-mesta-a-ob Předmětem projektu je rekonstrukce části objektu v Havířově-Šumbarku na vzdělávací institut kovo-průmysl 4.0 včetně pořízení přístrojového vybavení učeben/dílen a vybavení školící místnosti pro praktické vzdělávání.    

Jak bude vypadat výrobní prostředí v budoucnosti? Jak jej změní digitalizace a nástup nového typu výrobního procesu tzv. Průmyslu 4.0? Na tyto odpovědi Vám odpoví mezinárodní konference pořádaná Regionální hospodářskou komoru Brno ve spolupráci s INDUSTRY CLUSTER 4.0. Další informace zde… http://rhkbrno.cz/aktualne/vzdelavaci-akce/ostatni/4564-pracoviste-budoucnosti

Náš klastr se zúčastnil Obchodního fóra Srbsko-české spolupráce v Niši a v Praze. Národní klastrová asociace společně se srbskou partnerskou organizací Cluster House pořádala akci s názvem  „Obchodní fórum Srbsko-české spolupráce“. Tato akce se uskutečnila v rámci projektu zahraniční rozvojové spolupráce programu Aid for Trade Srbsko – „Význam klastrů pro rozvoj obchodu a malých a středních podniků“. […]