Rozvoj kovo klastru

 

Název projektu:                       Rozvoj kovo klastru

Registrační číslo:                    CZ.03.1.52/0.0/0.0/16_060/0005890

Doba realizace projektu:          1. února 2017 – 31. ledna 2020

 

Náš klastr se zapojil do výzvy č. 060 Vzdělávání – společná cesta k rozvoji! Cílem projektu je zvýšit odbornou úroveň znalostí, dovedností a kompetencí pracovní členských firem Havířovsko-karvinského kovo klastru. Vzdělávání a rozvoj členských firem chápeme jako neustálý proces, kterým se v rámci klastru a projektu budeme zabývat.

 

Obsahem projektu je vzdělávání zaměstnanců našich členských organizací v těchto oblastech:

– obecné IT dovednosti

– měkké a manažerské dovednosti

– jazykové vzdělávání

– technické a jiné odborné vzdělávání

 

V současné době připravujeme výběrová řízení, na základě kterých chceme vybrat vhodné dodavatele vzdělávání tak, aby mohlo školení našich zaměstnanců proběhnout co nejdříve.

 

Celkovým výstupem projektu je proškolení 18 zaměstnanců členských organizací (s ohledem na možná rizika jejich neúčasti na školení).

 

Projekt je spolufinancován z Operačního programu Zaměstnanost (Evropský sociální fond). Více informací lze nalézt na internetových stránkách řídícího orgánu www.esfcr.cz.