Mezinárodní konference v rámci projektu “Poradenské a informační centrum ČR-PL (PIC)“

Členové Havířovsko-karvinského kovo klastru se 23.6.2021 zúčastnili mezinárodní konference v rámci projektu “Poradenské a informační centrum ČR-PL (PIC)“ podpora přeshraničního podnikání, reg. číslo: CZ.11.4.120/0.0/0.0/16_010/0002514, které má za úkol propojovat aktivity českých a polských firem, prohlubovat povědomí o podnikaní v zahraniční a pokusit o navázaní spolupráce nejen s účastnícími se firmami, ale také veřejným a sektorem. Konference probíhala v krásném prostředí polského Generálního konzulátu v Ostravě, pod záštitou paní generální konzul Izabelly Wołłejko-Chwastowicz.

img_20210623_113724_2