POHO2030 Obnova pohornické krajiny

Havířovsko-karvinský kovoklastr, se jako jeden z členů, zapojen do programu POHO2030, který se zabývá obnovou pohornické krajiny Moravskoslezském kraji. V rámci spolupráce s POHO2030 jsme se zúčastnili Workshopu 3C, jehož cílem je navázaní kontaktů s dalším zapojenými firmami a organizacemi a výstupem jsou návrhy dílčích projektů, jenž povedou k zpřístupnění, využívaní a zatraktivnění pohornické krajiny a to za použití nejmodernějších technologií s velkým důrazem na použití odpadních a inovativních materiálů.
Více informací na https://poho2030.cz
img_20210603_113536_2 img_20210603_113556_2