Pracovní setkání členů klastru č.13 a č.14 ve dnech 12.-13.2.2021.

Začátek 12.2.2021, 14h, Beskýdek, Visalaje.

Dne 12.2.2021 bude diskutována situace kolem kolem rekonstrukce Vzdělávacího centra KOVO-PRŮMYSL 4.0, budou předány informace o současném stavu klastru a proběhne diskuze o směrech jeho dalšího rozvoje. Budou plánovány akce a semináře v roce 2021.

Na semináři dne 13.2.2021 od 9h bude probírána tématika Uvádění novách výrobků na trh:

  • Nákladovost, zisk,
  • Analýza konkurence a jejich zákazníků,
  • Analýza potřeb starých a nových zákazníků,
  • Kvalita vs. Náklady,
  • Studie konkurenceschopnosti,
  • Investice, provozní náklady,
  • Životní cyklus,
  • Vady a reklamace, externí náklady.