Pracovní setkání členů klastru č.17, č.18 a č.19 ve dnech 31.5.-2.6.2021.

Začátek 31.5.2021, 14h, Beskýdek, Visalaje.

V první části semináře, dne 31.5.2021, bude představená firma PECA KOVO s.r.o., V další části bude přednáška na téma Štíhlá výroba:

 • Principy, metody a nástroje,
 • Řízení jakosti a kvality,
 • Logistika,
 • Administrativa,
 • Ztráty,
 • Standardizace.

Dne 1.6.2021 od 9h bude seminář pokračovat na téma Stres na pracovišti a mezilidské vztahy:

 • Legislativa,
 • Strach ze ztráty zaměstnání,
 • Práce s přesčasy,
 • Pracovní kolektiv,
 • Motivace a uspokojení vlastních potřeb,
 • Příznaky stresu, jak jej poznat,
 • Řešení stresových situací.

V případě příznivého počasí Teambulding.

Dne 2.6.2021 od 9h budou semináře pokračovat na téma Právní minimum:

 • Právní aspekty podnikání,
 • Formy podnikání,
 • Ekonomika podniku,
 • Neziskové organizace, spolky,
 • Smlouvy,
 • Povinnosti a práva zaměstnavatelé a zaměstnanců.