Společná členská schůze 1/2023 a schůze předsednictva dne 6.1.2023 od 16:00h.

 • Zahájení:           od 16:00h, 6.1.2023.
 • Místo konání:   Havířovsko karvinský kovo klastr, U Závor 590/5, Havířov.
 • Program:
  • Zahájení
  • Prezence
  • Nové záležitosti
   • Zpráva předsedy o činnostech,
   • Zpráva Radima Trojana o činnostech
   • Stav projektu Vzdělávací institut kovo-průmysl 4.0
   • Půjčky UCB a zápůjčky členů
   • Členské poplatky
   • Diskuze