Vzdělávací workshop projektu V4Clus Go International

Dne 24. – 25. května 2017 pořádala Národní klastrová asociace vzdělávací workshop Teorie se potkává s Praxí, který se uskutečnil v polském městě Dabrowa Gornicza. Vzdělávací workshop byl již v pořadí třetí akci, která se uskutečnila v rámci  projektu V4 Clusters Go Internationl. Projekt V4 Clusters Go International spolufinancován Mezinárodním visegrádským fondem.

Seminář se věnoval tématu internacionalizace klastrů a přípravě internacionalizační strategie pro klastrové organizace. Kromě zajímavého obsahu a zkušených lektorů byl seminář také místem, kde se setkali zástupci jednotlivých klastroví organizací ze zemí V4.

Děkujeme NCA za pozvání