Spolupráce s Vojvodina Metal Cluster

Na základě dlouhodobých kontaktů bylo podepsáno memorandum o spolupráci se srbským klastrem Vojvodina Metal Cluster.
Memorandum podepsal manager VMC Zoran Pekez a za nás předseda Milan Kasl. Cílem tohoto memoranda je pokračovat ve výměně informací pro rozvoj průmyslu, posilnění spolupráce, společné vystavování na mezinárodních veletrzích a v neposlední řadě začátek kontaktů a spolupráce členů obou klastrů.